DESPRE NOI

Istoricul Societății Profesionale de Avocați este un drum foarte bine structurat, atent planificat care a urmărit aprofundarea tuturor ramurilor de drept atât în litigii de răsunet cât și în servicii de consultanță. Fiecare client a însemnat o provocare care ne-a dezvoltat capacitatea de a trata cu maximă eficiență și succes spețele cu care ne-am confruntat.Anul 1998 marchează debutul carierei în avocatură a avocatului titular Carmen Frunză. Prima etapă a dezvoltării profesionale a însemnat o muncă asiduă în domeniul dreptului civil, în spețe de revendicări. Încă de la început, Cabinetul individual s-a remarcat prin anvergura litigiilor în care a reprezentat familii cu tradiție. Proprietăți ale familiilor Zambacian, Ghika-Stârcea Și Sturdza au fost pe rând câștigate în instanță prin efortul susținut al avocatului titular.După succesul înregistrat în domeniul dreptului civil, am făcut un pas spre dreptul comercial, reprezentând Centrul Național al Cinematografiei în litigii de recuperare a creanțelor datorate de importante posturi de televiziune naționale.

Anii 2000 au însemnat un progres natural, construit pe experiența acumulată în litigiile de retrocedări. Am devenit parteneri de încredere pentru importante fonduri străine de investiții  pe care le-am susținut în achiziționarea de terenuri și clădiri în România. Aceste proiecte s-au finalizat prin investiții de milioane de euro în piața românească de real-estate.

Succesul pe care l-am dobândit în această primă experiență cu fonduri străine de investiții ne-a deschis o nouă direcție, spre companiile multinaționale. Am ales așadar să urmăm ramura dreptului societar, oferind asistență juridică în derularea operațiunilor curente pentru diferite reprezentanțe ale unor importante companii multinaționale. Am aprofundat pentru acești clienți procedurile și formalitățile Oficiului Național al Registrului Comerțului, creând un departament dedicat acestei instituții.Experiența acumulată în tot acest timp a fost încununată și de activitatea editorialistică, prin două articole în revista Dreptul. 

În Nr 7/2007 avocații biroului au creat un articol de referință cu titlul “ Impozitarea veniturilor realizate din încheierea contractelor de vânzare de drepturi succesorale și a contractelor de vânzare de drepturi litigioase” iar în Nr 10/2008 ni s-a cerut opinia legală în articolul “Opinii în legatură cu acțiunea în anulare reglementată de art. 80 alin 1 lit c, din legea 85/2006 privind procedura insolvenței”.Anul 2009 a marcat începuturile colaborării cu Camera Japoneză de Comerț Exterior, la cererea căreia s-a creeat Raportul pentru Investitorii străini privind legislația română.

Tot în 2009, am făcut un pas important în domeniul dreptului fiscal, reprezentând un mare parc industrial în proceduri de menținere a acordării ajutoarelor de stat. Succesul reputat pentru acest client a fost schimbarea practicii Înaltei Curți de Casație și Justiție în materia ajutoarelor de stat la instanța de concencios administrativ.

Experiența acumulată ne-a recomandat și pentru a reprezenta o importantă platformă industrială producătoare de mașini și utilaje de construcții pentru anularea contractelor de privatizare încheiate de AVAS.

2010 a însemnat un an de creștere și dezvoltare. Biroul și-a mutat sediul într-un spațiu elegant și generos, iar echipa s-a mărit. Această mutare a fost primul pas concret spre metamorfoza cabinetului individual în societate profesională de avocați.  Am devenit partenerii juridici ai unei importante clinici medicale din București. Am susținut dezvoltarea aceste clinici prin asistența juridică oferită în cazul unor importante echipamente medicale, contracte de muncă pentru personal auxiliar și pentru medici.

În 2011 Carmen Frunză, titulara cabinetului de avocatură, s-a asociat cu Aniela Burlacu, un avocat tânăr, dinamic și creativ și împreună au pus bazele Societății Profesionale de Avocați Frunză & Asociații, care duce mai departe valorile și misiunea asumate în toată istoria cabinetului.