Drept fiscal

DREPT FISCAL

Din anul 2008, echipa noastră s-a specializat inclusiv în domeniul dreptului fiscal, acordând asistență și reprezentare în îndeplinirea procedurilor legale de contestare a proceselor verbale de control și a deciziilor de impunere și a oricăror acte emise de autoritățile publice din domeniul fiscal. În prezent, serviciile noastre acoperă o gamă largă de servicii juridice în domeniul dreptului fiscal.

  • Consultanță fiscală generală, reprezentând redactarea de rapoarte, opinii legale, puncte de vedere privind aplicarea normelor de drept material fiscal ce reglementează impozitarea societăților comerciale
  • Taxa pe valoarea adaugată
  • Accize
  • Impozitul pe venitul nerezidenÈ›ilor
  • Impozitarea persoanelor fizice
  • Impozite locale
  • Consultanță fiscală, reprezentând redactarea de rapoarte, opinii legale, puncte de vedere privind aplicarea dispoziÈ›iilor ConvenÈ›iilor de Evitare a Dublei impuneri
  • Asistență fiscală specializată în timpul controalelor efectuate de autoritățile fiscale, precum È™i reprezentarea în relaÈ›ia cu autoritățile fiscale
  • Asistență È™i reprezentare în îndeplinirea procedurilor legale de contestare a proceselor verbale de control È™i a deciziilor de impunere È™i a oricăror acte emise de autoritățile publice din domeniul fiscal
Copyright © 2013 Frunza si Asociatii