Drept imobiliar

DREPT IMOBILIAR

SCPA Frunză & Asociații oferă servicii în domeniul dreptului imobiliar, venind în întâmpinarea clienților care au nevoie de servicii complexe care includ tranzacționarea imobilelor, închirierea acestora, precum și dezvoltarea proiectelor imobiliare. Echipa noastră este specializată atât în acordarea de consultanță juridică prin elaborarea de opinii legale, cât și în întocmirea contractelor specifice domeniului dreptului imobiliar.

  • Redactare antecontracte, contracte de vânzare-cumpărare, contracte de locațiune
  • Asistență acordată în fața notarului public pentru semnarea și autentificarea tuturor tipurilor de contracte
  • Asistarea părților la negocierea contractelor
  • Redactarea și negocierea contractelor de antrepriză având ca obiect edificarea de imobile
  • Efectuarea tuturor formalităților legate de cartea funciară privind existența/inexistența sarcinilor care grevează imobilul
  • Verificarea regimului fiscal al imobilului la Direcția de Impozite si Taxe Locale
Copyright © 2013 Frunza si Asociatii