Dreptul muncii

DREPTUL MUNCII

Începând cu anul 2008, societatea noastră a înființat un departament specializat pe dreptul muncii. Avem așadar competența să oferim consultanță societăților comerciale cu privire la toate aspectele care țin de domeniul dreptului muncii.

  • Asistență în negocierea contractelor individuale de muncă
  • Asistență juridică și reprezentare în litigii privind atragerea răspunderii salariatului de către angajator
  • Redactarea fișei postului, a regulamentelor de organizare și funcționare, a regulamentelor de ordine interioară
  • Consultanță privind negocierea contractelor colective de muncă la nivel național, de ramură, de unitate
  • Consultanță raporturi de muncă
  • Litigii în ceea ce privește atragerea răspunderii salariatului de către angajator pentru încălcarea clauzei de confidențialitate, pentru repararea prejudiciilor cauzate angajatorului, restituiri de sume încasate necuvenit
  • Medierea de către avocat a diferendelor apărute între angajați și angajatori în derularea raporturilor de muncă și în litigii de muncă
  • Asistență juridică și reprezentare în litigii de muncă privind drepturile și obligațiile stabilite prin contractul colectiv de muncă și contractul individual de muncă
  • Apărarea drepturilor funcționarilor publici, înalților funcționari publici, funcționarilor publici cu statut special și a personalului civil contractual în litigii cu ministerele, autoritățile și instituțiile publice
Copyright © 2013 Frunza si Asociatii