Litigii

LITIGII

Din echipa SCPA Frunză & Asociații fac parte avocați specializați în domeniul litigiilor, fie că acestea sunt de competența instanțelor judecătorești de toate gradele sau a Curții de Arbitraj. Suntem în măsură să acordăm asistență juridică pe parcursul tuturor fazelor procesuale și să susținem punctual desfășurarea unui litigiu, atât prin pledoarii bine argumentate cât și prin redactarea de cereri care să conducă spre soluții juste, obținute cu celeritate.

  • Asistență juridică și reprezentare în fața instanțelor în acțiunile de drept comun ori speciale pentru recuperarea creanțelor
  • Reprezentare în fața instanțelor judecătorești de toate gradele și în fața tribunalelor arbitrale interne și internaționale
  • Redactarea tuturor actelor pe care le implică diferendul
  • Servicii de mediere, negociere și asistență în vederea soluționării pe cale amiabilă a diferendelor
  • Litigii de dreptul muncii
  • Litigii între profesioniști
Copyright © 2013 Frunza si Asociatii