Dreptul societar

DREPT SOCIETAR

Echipa noastră este specializată inclusiv în domeniul dreptului societar, oferind consultanță juridică antreprenorilor care înființează o societate comercială sau persoanelor fizice care urmăresc dezvoltarea unor proiecte sociale prin înființarea de asociații și fundații. Prin urmare, serviciile noastre pot acoperi toate procedurile de înființare a persoanelor juridice, cu sau fără scop patrimonial, precum și administrarea activității și modificarea structurii acestora.

 • Societăți comerciale
 • Oganizații non-profit (asociații, fundații etc.)
 • Consultanță și asistență juridică referitoare la organizarea și funcționarea  societăților comerciale și organizațiilor;
 • Elaborarea regulamentului de organizare și funcționare;
 • Asistență la ședințele organelor statutare;
 • Proceduri de modificare a actelor constitutive;
 • Menținerea relației cu instituțiile/ autoritățile publice implicate.
 • Consultanță și asistență juridică privind modificările care intervin în activitățiile societăților comerciale și organizațiilor;
 • Mărirea/reducerea capitalului social;
 • Fuziuni, divizări, transformări;
 • Achiziția unui agent economic sau a activelor unui agent economic.
 • Consultanță cu privire la orice aspecte de drept societar;
 • Contracte incidente agenților economici referitoare la managementul și funcționarea societăților comerciale.
Copyright © 2013 Frunza si Asociatii